ThuiswerkScan

Digitaal medewerkeronderzoek thuiswerken

ThuiswerkScan is een verdiepend, richtinggevend instrument. Wanneer de ThuiswerkScan voor de hele organisatie wordt ingezet maakt het instrument de balans op voor een organisatie. De uitkomsten geven inzicht in kansen en risico’s en bieden handvatten ten aanzien van de aansturing en aanpak van thuiswerken.

Over het instrument
Naast kansen en risico’s ten aanzien van 8 thuiswerkthema’s brengt het instrument ook de ‘mentale fitheid’ van medewerkers in kaart. ThuiswerkScan geeft daarmee ook inzicht in de hoeveelheid ruimte die mensen ervaren om ook manieren van werken te kunnen opbrengen die buiten de ‘comfortzone’ liggen of die ver van de eigen voorkeuren af staan. Ook wordt het ‘stressniveau’ van medewerkers inzichtelijk gemaakt. Het onderzoek geeft daarmee naast thuiswerken ook concrete handvatten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te faciliteren en tegelijkertijd de productiviteit niet uit het oog te verliezen.

Meer informatie

ThuiswerkWijzer

Verdiepend inzicht in individuele kansen en uitdagingen

ThuiswerkWijzer is een uitgebreide digitale vragenlijst naar de belevingswaarden rondom thuiswerken. Het instrument is uitermate geschikt als individueel begeleidingsinstrument voor medewerkers die problemen ervaren bij thuiswerken, vastlopen of simpelweg vragen hebben. Ook voor leidinggevenden biedt het concrete handvatten ten aanzien van het faciliteren van thuiswerken, maar ook aansturen op afstand.

Over het instrument
Naast inzicht in (thuis)werkvoorkeuren, stressniveau en mentale fitheid biedt ThuiswerkWijzer inzicht in de persoonlijke kansen en uitdagingen op basis van een persoonlijkheidsvragenlijst. Wat zijn oorzaken van ‘vastlopen’, stress of spanning? Waar zit ruimte voor ontwikkeling en verbetering? En hoe kan dit worden aangevlogen of gefaciliteerd? Wanneer er vervolgvragen zijn op basis van de rapportage of over de eigen situatie, dan kun je hiervoor terecht bij onze gecertificeerde DilemmaCoaches. Zij kunnen toelichting geven, reflecteren of begeleiding bieden.

Meer informatie